custom-art2_website.png

Schilderij op maat

 

Het bestellen van een schilderij op maat is simpel, makkelijk en vooral heel erg leuk! Bovendien is het een prachtig cadeau aan jezelf of aan iemand waarvan je houdt.

 

Stap 1: Kies een formaat

Meet de ruimte op die je vrijgemaakt hebt voor het kunstwerk en bedenk of deze ruimte vraagt om een verticaal of horizontaal kunstwerk. Heb je hier hulp bij nodig, dan kun je een foto van de ruimte mailen naar ilona.grphx@gmail.com.

 

Stap 2: Verzamel al je inspiratie

Als je een schilderij door mij laat maken kun je kiezen uit een landschap, zeezicht of lucht. Dit kan heel abstract zijn, maar kan ook geïnspireerd zijn op jouw vakantiefoto, een favoriete plek of een uitzicht die voor jou van betekenis is.

 

Daarnaast kan je nadenken over de sfeer die het moet uitstralen en het kleurenpalet dat matcht met de ruimte waarin het werk komt te hangen.

 

Geen één van mijn kunstwerken is hetzelfde, maar je kunt je natuurlijk ook laten inspireren door een werk uit mijn collectie.

 

Stap 3: Jouw meesterwerk!

Zodra ik alle informatie heb ga ik aan de slag! Het maken van een schilderij op maat duurt meestal zo’n 4-6 weken. Tijdens het hele creatieve proces van de schets tot aan het definitieve kunstwerk wordt je betrokken. Tijdens het proces zal ik foto’s sturen, zodat je ziet hoe jouw idee tot leven komt op het doek.

 

Wanneer het schilderij klaar is stuur ik foto’s ter akkoord of mag je langskomen in de studio om het werk te bekijken.

De algemene voorwaarden voor het laten maken van een schilderij op maat lees je hier.

 

Als je nog vragen hebt of een schilderij op maat wilt laten maken, neem dan contact op met mij via de contactpagina.

Commission a custom painting

 

Ordering a custom painting is simple, easy and above all a lot of fun! It is a wonderful gift to yourself or to someone you love.

 

Step 1: Choose a format

Measure the space where you'd like to hang your new painting and consider whether that space calls for a vertical or horizontal artwork. If you need help with this, you can email a photo of the space to ilona.grphx@gmail.com.

 

Step 2: Gather all your inspiration

If you have a painting made by me, you can choose from a landscape, seaview or skyscape. This can be very abstract, but can also be inspired by your holiday photo, a favorite place or a view that is meaningful to you.

 

You can also think about the mood it should radiate and the color palette that matches the space in which the work will be exposed.

 

No one of my artworks is ever the same, but of course you can also be inspired by a work from my collection.

 

Step 3: Your masterpiece!

As soon as I have all the information I'll begin to paint! Making a custom painting usually takes about 4-6 weeks. You will be involved during the entire creative process from the sketch to the final work of art. During the process I will send photos so you can see how your idea comes to life on the canvas. When the painting is ready I will send photos for approval or you can visit the studio to view the work. ​

 

You can read the general terms and conditions for having a custom painting made here.

 

If you have any questions or would like to have a painting custom made, please contact me via the contact page.

Ready to bring your idea to life?